Snapagogo.com Site Updates

31st Dec 2018

 • Added setting to force reCAPTCHA on contact page
 • Added password protected albums to listing
 • Fixed bug in logout system (Cookie and Session handling)
 • Added Hebrew translation
 • Fixed bug in contact page (recaptcha)
 • Added album image sort A-Z
 • Added bulk content importer
 • Updated French, German, Hebrew, Japanese, Korean and Portuguese (Brazil) translations
 • Updated Chinese Simplified translation
 • Added new login/sign-up page design
 • Added password strength color indicator level
 • Improved listing performance by using "seek" method

23rd July 2017

 • Fixed broken link to contact page on tos page
 • Improved performance for albums
 • Fixed bug in alphabetical album sort
 • Fixed bug in album when showing embed content
 • Added alphabetical sort order for albums
Sửa hoặc chỉnh cỡ bất kì ảnh nào bởi nhấp vào xem thử
Sửa bất kì ảnh nào bởi chạm vào xem thử
Bạn có thể thêm nhiều ảnh nữa từ máy tính của bạn hoặc thêm địa chỉ ảnh.
Đang tải lên 0 ảnh (0% Hoàn tất)
Danh sách đang được tải lên, nó có thể mất đôi chút thời gian để hoàn thành.
Upload xong rồi!
Đã tải nội dung lên . You can tạo album mới with the content just uploaded.
Đã tải nội dung lên .
You can tạo album mới with the content just uploaded. You must tạo tài khoản or đăng nhập to save this content into your account.
No ảnh have been uploaded
Có lỗi xảy ra, hệ thống không thể xử lý yêu cầu vừa rồi của bạn.
  Lưu ý: Một số ảnh không được upload. xem tiếp
  Chọn thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.
  JPG PNG BMP GIF 500 KB